Федералният резерв на Съединените щати ще обяви днес план, който осигурява на хората, които теглят ипотечни жилищни заеми, нови защити срещу лошите кредитни практики.

Правилата, които ще бъдат предложени, са насочени към осигуряване на някои бъдещи гаранции за най-високорисковите кредитоискатели, пострадали вече от кризата в жилищния сектор и кредитирането. Очаква се предложението да се прилага към новите или бъдещи заеми, отпускани от всякакъв вид институции, включително банки и брокери, като планът би трябвало да бъде завършен през 2008г.

ФЕД обмисля да наложи забрана или ограничение на институциите, които отпускат пари да не санкционират кредитоискателите с лоша кредитна история или ниски доходи, изплащащи дълговете си рано. Същевременно да принуди заемодателите да получат гаранции, че кредитополучателите, особено високорисковите, заделят пари за данъци и застраховки. Планът на централна банка на САЩ предвижда да забрани или ограничи заемите, които не изискват доказателство за дохода на кредитоискателя.