ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ ще разпредели 7 257 298.10 лв. от миналогодишната печалба като дивидент. Това решиха акционерите на дружеството на провелото се днес общо събрание на акционерите. Нетният финансов резултат на фонда за 2008 г. достигна 13.744 млн. лв., а печалбата му за разпределение надхвърля 7.765 млн. лв., като 93.5% от нея ще бъдат разпределени под формата на дивидент в размер на 0.13 лв. на акция.

През изминалата година дружеството финализира 173 договора за продажба на апартаменти за общо 35.361 млн. лв. и сключи нови договори за 205 апартамента с обща стойност 44.5 млн. лв.

Общото събрание овласти Съвета на директорите да закупи две офис сгради - Хил тауър бизнес център и ФПИ – бизнес център, в изпълнение на стратегията на дружеството за увеличаване на дела на инвестиционните имоти в портфейла, и постепенното му превръщане в класически АДСИЦ. Имотите са с отлична локация и напълно отдадени под наем с гарантирани договори, като цената им е съответно 17 млн. евро. и 10 млн. евро.

Очакваме включването в портфейла на сгради, които носят добър постоянен доход да повиши сериозно атрактивността на акциите на дружеството и да увеличи ликвидността им, каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на ФеърПлей Пропъртис.

Акционерите избраха първия одитен комитет с мандат 4 години, в който влиза един представител на миноритарните акционери. Това ще увеличи прозрачността и възможностите за контрол от страна на институционалните инвеститори.

Компанията обяви първите си прогнози за настоящата година, които имат консервативен характер, предвид икономическата конюнктура. Според тях, дружеството очаква да реализира 2 млн. лв. печалба за разпределение през 2009 г.