Пазарите са в очакване на 9-ти декември, когато на среща на върха между всички европейски лидери, не само тези на Еврозоната, ще бъдат взети решенията, които трябва да променят бъдещето на ЕС. И докато инвеститорите искат да чуят за наливането на свежи пари, политиците наблягат на финансовата дисциплина и наказания за тези, които не я спазват.

Портфейлът ни и той е замръзнал в очакване на ключовите решения и се задържа с почти същия резултат спрямо миналата седмица, загуба от 1 076 лв. или -5.38%.

Загубите ни в Европа се увеличават малко, а доларът леко поскъпва, като вече сме на само 3% от нивата, на които го купувахме в началото на годината, а бяхме стигнали до обезценка от близо 10%.


Портфейлът на ИконоМикс представлява виртуално инвестирани 20 000 лв., такива ще бъдат и потенциалната загуба или печалба от него.  Портфейлът не е препоръка за покупка или продажба  на ценни книжа. Всеки инвеститор трябва да е сигурен, че напълно разбира и приема рисковете от инвестиране в ценни книжа, преда да предприеме подобна форма на управление на средствата си.