Около 70% от дълговите инструменти, емитирани от нефинансови предприятия в САЩ тази година, са били за финансиране на сливания и придобивания или инвестиции, свързани с бизнеса на компаниите.

През последното тримесечие на миналта година пък фирмите са подсилили материалните си запаси, след като беше отчетен най-бърз темп на растеж на икономиката от шест години насам.

Според Джон Лонски, главен икономист в Moody's, процесите по сливания и придобивания се възраждат. Финансовите разходи за разширяване на бизнеса пък могат да бъдат изключително ниски, ако компанията намери кредит.

Допълнителната доходност за инвеститорите води до търсенето на корпоративни облигации, а не на държавен дълг.