Международната агенция Fitch Ratings промени оценката си за стабилността на дълга на Първа инвестиционна банка и постави стабилна перспектива на дългосрочния рейтинг на банката.

В края на 2011 г. рейтинговата агенция постави дългосрочния кредитен рейтинг и рейтинга за подкрепа на банката под наблюдение с негативна перспектива.

Днес наблюдението беше спряно и рейтингите на банката бяха потвърдени. Дългосрочният рейтинг на ПИБ е " BB-" със стабилна перспектива. Краткосрочният рейтинг е "B", рейтингът на подкрепа е "3".

В съобщението за медиите на Fitch Ratings се казва, че потвърждаването на рейтингите на Първа инвестиционна банка отразява системното значение на ПИБ АД на българския банков пазар и вероятността за подкрепа от страна на българското правителство в случай на необходимост.

Балансовата стойност на кредитния портфейл на Първа инвестиционна банка за 2011 г. нарасна със 765 млн. лв. спрямо 2010 г. и достигна 4.18 млн. лв. Нетната печалба за 2011 г. Е 35.96 хил. лв., което представлява увеличение от 8.11 хил. лв. Коефициентът на капиталова адекватност на ПИБ АД към 31 декември 2011 г. Е 12.57 %.

Вчера цената на акции на банката достигна 1.95 лв. за лот, като през изминалата седмица книжата са поскъпнали с 2.1%.