Форталеза Финанс ЕООД е придобило на 13.12.2007 г. 1 046 700 акции или 14.95% от капитала на Транскарт АД. Така след сделката Форталеза Финанс вече притежава 23.67% от капитала на картовия оператор, съобщиха от Българската фондова борса.

Същевременно ден по-рано друг акционер в Транксарт, Систек Холдинг АД е придобил 8% от капитала на дружеството или 560000 акции, като делът му в капитала на картовото дружество се е увелил до 32.72%.

На 13.12.2007 г. Форталеза Финанс придобива от Систек Холдинг посочения вече пакет от акции 1 046 700 броя. Така след операциите делът на Систек Холдинг в Транскарт е паднал на 17.77 на сто.

На борсата днес в блоковата търговия бяха изтъргувани 1 656 700 броя акции при цена от 2.2 лв.