Въпреки световната финансова криза и данъчните облекчения за граждани и фирми в размер на десетки милиарди евро, през 2012 г. в германския бюджет ще влязат толкова средства, колкото никога преди: повече от 560 млрд. евро. Това е изчислил Институтът за световна икономика от Кил, цитира Handelsblatt.

Дотук най-високи приходи от данъци са били събрани през 2008 г., преди да избухне кризата – 561.2 млрд. евро. През 2010 г. приходите в хазната на ФРГ ще са 526 млрд. евро, през 2011 г. се очакват 535 млрд. евро.

В очакваните през 2012 г. милиарди не се включват евентуалните намерения на правителството в Берлин да повиши някои налози за гражданите и фирмите: с данък „самолетен билет“, данък „биогориво“, банков налог, премахване на привилегиите от еко-данъка през 2012 г. Изброените мерки ще вкарат в хазната на Германия през 2012 г. нови 5.8 млрд. евро.

Причината за по-високите от очакваното данъчни приходи в Германия са добрата икономическа конюнктура, стабилният пазар на труда – и намалените данъци. Всъщност се оказава, че за сегашния бум в приходите значителна роля са изиграли данъчните намаления, които са облекчили финансовия натиск върху предприятията и са им дали възможност да инвестират и да се развиват в кризата.

Втори позитивен фактор са нарасналите заплати на работниците. Това първо означава повече пари от подоходно облагане, но и по-добри потребителски очаквания и повече приходи в хазната от ДДС. Така че с толкова пари, възможно е правителството отново да реши да намали данъците на хората – и така да се изправи пред въпроса какво да прави с постъпващите още повече приходи от данъци.