Рекордна загуба от 61.7 млрд. долара отчете американският застрахователен гигант AIG за четвъртото тримесечие на 2008 година. Barron's изчислява, че това е по 22.95 долара загуба на акция. Предходната година изтри други 5.29 млрд. долара от капитала на групировката.

Междувременно агенциите обявиха финансови данни от Италия, съгласно които БВП на страната е спаднал с 1% през 2008 година, а публичният й дефицит се е установил на 2.7% от БВП.

Това се възприема като най-големият спад от 1975 година насам. За него допринася намаляване на износа с 3.7%, на намаляване на инвестициите с 3% и на потреблението с 0.5%.