Главболгарстрой даде най-ниската ценова оферта за ремонта на Южната дъга на Околовръстното шосе. Това стана ясно при отварянето на ценовите оферти на участниците, допуснати до търга за отсечката.

Предложението на ГБС е 37.2 млн. лева без ДДС. Общо от 11 участника до отваряне на ценовите оферти бяха допуснати само пет.

Втората най-ниска цена даде Обединение Южна дъга, в което участват Трейс груп, PSI, СК13 Пътстрой и други с предложение от 40.6 млн. лева без ДДС. Най-висока беше офертата на Обединение Южна дъга – АМ Хемус Инжстройинженеринг с 52,5 млн. лева. Останалите два допуснати участника предложиха повече от 45 млн. лева.

До десет дни комисията от Агенция „Пътна инфраструктура” ще се произнесе кой ще е победител в търга. Неговата ценова оферта трябва да е не по-ниска от 30 % от осреднената цена от останалите участници.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!