Глобал Рейтингс и Национална агенция за кредитен рейтинг се сляха в една, нова агенция - Агенция за кредитни рейтинги и анализи /АКРА/.

Регистрацията на новата агенция в Търговския регистър предстои. 

Собствеността на АКРА се разпределя между акционерите на Глобал Рейтингс и Националната агенция за кредитен рейтинг.  Основни акционери в Глобал Рейтингс са ЕЛАНА Холдинг и Софконсултинг, а в НАКР – Бизнес Адвайзъри Груп. 

Ваня Василева и Радослав Стоянов, които са ръководители на двете агенции, ще бъдат изпълнителни директори на новото формирование.

Новата Агенция за кредитни рейтинги и анализи ще стъпи на 5-годишния опит в различни сектори на всяка една от сливащите се агенции и ще има над 60 активни клиента във всички области на бизнеса в България – общини, финансови институции и компании.  

Според Ваня Василева, консолидацията на експертизата и репутацията на две водещи рейтингови агенции ще допринесе за по-нататъшното утвърждаване на кредитния рейтинг като важен фактор за доверие в бизнеса и институциите в България. Ще се постигне и по-голяма ефективност на разходите при този специализиран бизнес, който изисква непрекъсната инвестиция в информация и експертиза.

Кредитният рейтинг пък според Радослав Стоянов е особено важен в процеса на финансиране на бизнеса и институциите.  Новата икономическа ситуация, както и бъдещото развитие на икономиката изисква много по-задълбочена аргументация при търсене на финансиране, което неизменно включва редовно поддържане на кредитен рейтинг.