Глоба от 2 000 до 4 000 лв. ще бъде налагана на работодател, който не плаща осигурителните вноски на служителите си. Това решиха депутатите като приеха на първо четене промени в закона за здравното осигуряване. Сред идеите е едноличните търговци и юридическите лица при нарушение да плащат между 4 000 и 8 000 лева.

Надзорен съвет от 8 души и директор ще бъде органът на управление на Националната здравно-осигурителна каса, предвиждат още приетите промени. В съвета ще влиза по един представител на пациентските и съсловните организации, двама – на организациите на работодателите и четирима представители на държавата.

Директорът на касата ще бъде избиран от парламента с мандат от пет години. Според промените болниците ще трябва да обявяват информация за здравните дейности, които се поемат от касата, стойността на услугите, както и списъкът на заболявания, при които здравноосигурените няма да заплащат нищо. 

Депутатите разгледаха и промени в закона, предложени от Синята коалиция, които предвиждат участието на държавата в здравното осигуряване да бъде изравнено с това на гражданите.

Предлага се също децата до 18 години да бъдат осигурявани от бюджета в размер на 8 на сто върху целия минимален осигурителен доход на самоосигуряващите се, а не както досега – върху половината от него.