Комисията за защита на конкуренцията установява, че Водоснабдяване и Канализация» ООД, гр. Враца е извършило нарушение, изразяващо се в необосновано прекратяване на дългосрочно установени търговски връзки на пазара на ВиК услуги на територията на област Враца и налага на дружеството санкция в размер на 64 260 лв., представляващ процент от оборота.

Производството  на КЗК установи, че служители на дружеството са влезли в имот на семейство от гр. Бяла Слатина и в тяхно отсъствие са демонтирали от водомерната шахта стария водомер, прекъсвайки водоподаването към имота. Подобна процедура е прилагана и спрямо други абонати от града.

Комисията счита, че дружеството е следвало да се възползва от възможността, дадена от законодателството да подмени неотговарящия на изискванията водомер с оборотен такъв, докато абонатът закупи и предостави за монтаж и проверка нов измервателен уред. При липсата на каквато и да е конкуренция на пазара на водоснабдяване и канализация и с оглед факта, че водата е незаменим жизнено необходим продукт, операторът следва да се възползва от абсолютно всички възможности, които му предоставя закона.

При определяне на санкцията Комисията е взела под внимание краткия период на нарушението и съдействието в хода на производството от страна на дружеството.