Независимо че скъпият петрол изсипва в Русия много пари, още повече излизат от страната: само за първите два месеца на годината се наблюдава отток на капитали в размер на 13 млрд. долара – пише „Комерсант“ с позоваване на данни на централната банка. Според други оценки на пазарни играчи, реалната сума вероятно е между 15 и 20 млрд. долара.

 

Според инвестиционни банкери, нетният отток на капитали от Русия през януари и февруари възлиза на 8 – 9 млрд. долара. Това са предимно руски капитали, които напускат страната в навечерието на изборите през 2011 – 2012 г.

 

Петродоларите заливат Русия още от края на 2010 г. заради все по-изгодните контракти за доставка, но не се задържат в страната. Централният банкер Алексей Улюкаев признава: валутните интервенции на ЦБ не могат да абсорбират паричните излишъци. Дори при поскъпващата рубла, парите търсят качествени инвестиции навън граница.

 

Докато руските инвеститори търсят какво да си купят в чужбина, в Русия постъпват повече чуждестранни капитали – но предимно краткосрочни. В момента протича извеждане на капитали от развиващите се пазари, но инвестициите в Русия продължават, във връзка с бума на суровинния пазар и по-добрите перспективи за печалба на руските компании през тази година.

 

Относно крайния баланс за годината, чуждестранните анализатори са склонни да се съгласят с правителствените прогнози, че още през пролетта изтичането на капитали ще се смени с нетен приток, но дали и кога ще стане това е трудно да се прогнозира.


За цялата 2010 г. нетното изтичане на капитали от Русия е възлязло на 38.3 млрд. долара, като по-голямата част от тази сума /22.7 млрд. долара/ напусна страната през четвъртото тримесечие.