Подготвени сме да усвоим успешно отпуснатите средства по финансовия инструмент “Джесика” към Оперативна програма „Регионално развитие”. Това съобщи строителният министър Росен Плевнелиев. „Джесика” е европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони. Има създаден холдингов фонд, в който се превеждат парите за проектите. Сумата за България е 33 милиона лева. Страната ни е една от 11-те държави в ЕС, които работят по финансовия инструмент.

Идеята на инициативата е да се подпомагат проекти в седемте най-големи града у нас. Финансовата помощ за тях не е безвъзмездна. Затова задължително условие е проектите да генерират приходи. Механизмът за прилагане на финансовата инициатива „Джесика” в България е след създаването на холдинговия фонд, в които вече са преведени европейските пари, да се създадат и два фонда за градско развитие – един в София и друг за останалите 6 най-големи града - Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен, обясни Росен Плевнелиев. Има няколко важни условия, има три основни критерия. Единият е, че тези проекти трябва да са част от интегриран план за развитие. Проектите трябва да генерират приходи и да върнат вложения ресурс. Проектите трябва да съответстват на допустимите дейности по приоритетна ос 1 за устойчиво градско интегрирано развитие на оперативната програма. Крайните бенефициенти също са  ясно. Това са не само общините, но и ние адресираме за първи път много ясно и категорично темата с публично-частно партньорство. Инициативите и инвестициите в публична собственост не са задължителни и не са задължително условие за проектите по “Джесика“, каза министърът. 

Това означава, че проектите по финансовата инициатива могат да бъдат изключително разнообразни – от реконструкция на цели квартали до изграждане на киносалони.