Техникумът идва у дома. Тапия за професионални знания и умения вече ще може да се получава, дори и без да си ходил на курс за тях.

Ако готвиш или шиеш добре, или пък си овладял компютър на високо ниво, можеш да кандидатстваш за сертификат, с който се валидират неформално придобитите знания и умения.

Системата е нова и за първи път ще заработи през 2014 година, но съществува в редица страни. От нея могат да се възползват както безработни, така и работещи хора.

Ще бъде дадена възможност и на затворниците да наваксат по този начин с професионалната квалификация, казаха от МОМН.

Самият документ ще бъде издаван от съответните професионални гимназии в региона. Уловката обаче е, че на първо място ще се дават сертификати за професии, от които бизнесът в съответния район се нуждае.

Това означава, че ако си добър дърводелец например, но наоколо няма такива предприятия, ще останеш на опашката сред чакащите уменията им да бъдат валидирани. За програмата ще бъдат дадени над 5 млн. лева.

Част от тях ще отидат и за консултантите, които ще съветват хората как да подготвят документите си така, че да не бъдат отхвърлени на изпита. За самите кандидати процедурата ще бъде безплатна и ще трае максимум месец.

Идеята е по този начин да се улесни и подборът на персонала. В същото време хора, които сега упражняват професии, за които нямат тапии, ще могат да сертифицират знанията си, придобити в офиса или у дома, а с това евентуално да се повиши и заплатата им. Техният брой съвсем не е малък.

Анкета е установила, че едва 58% от запитаните притежават документ, доказващ техните знания и умения. 29% имат документ само за част от компетенциите си, а 13% нямат никакъв.

На въпрос "Как сте усвоили знанията и уменията, необходими за да изпълнявате настоящите си трудови задължения?" 36% от анкетираните отговарят "самостоятелно, с книга или компютър". 32% пък са се квалифицирали благодарение на помощта на колегите си на работното място.

Едва 31 на сто са последвали стандартната процедура да се включат в курсове за повишаване на квалификацията. 23,9 на сто от хората твърдят, че такъв документ ще им помогне да растат в кариерата, а 18,7 на сто са на мнение, че това ще им повиши заплатата.