Акционерите на Химимпорт гласуваха за издаването на привилегировани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент с привилегия за обратно изкупуване, стана ясно от съобщение в X3News.

На общото събрание са били приети и промени в устава на компанията, които целят в следващите 5 г. Химимпорт да има правото да увеличава капитала си до достигане на номинален размер от 250 млн. лв. Емисионната цена на новите акции ще бъде определена от Управителния съвет на компанията.

В ситуацията на финансова криза, редуцираната инвеститорска активност и забавен икономически растеж, подходящ способ за набиране на капитал ще бъдат по-гъвкави (хибридни) инструменти, като някои видове привилегировани акции, допълват от дружеството. Предлаганите изменения във връзка с увеличението на капитала се правят във връзка с развитието и растежа на компанията през следващите години.

Общото събрание на компанията е направило и промени в надзорния съвет - на мястото на Живко Жеков като член на НС е била назначена Марияна Баждарова. Живко Жеков е освободен от длъжността член на Надзорния съвет на Химимпорт по негово искане, по лични причини.

Днес акциите на дружеството се търгуват на средна цена от 1.28 лв. или спад от 1.16%.