Българската фондова борса /БФБ/ публикува списък на дружествата които към днешна дата /18 март 2010 г./ не са заплатили таксата за поддържане на регистрирани от тях емисии на борсата.

Компаниите – длъжници са набъбнали до 135 – рекорден брой до момента. Дължимата сума е над 162 хиляди лева.

Повечето от длужествата са листнати на неофициален пазар. Сред длъжниците са и Ален Мак, Балканкар Заря и Алу Пласт, които имат сериозни проблеми с облигационните си заеми.

Зърнени храни България дължи на БФБ дължи 1 200 лева, Корпорация за технологии и иновации – Съединение – също 1 200 лева. Мостстрой също е сред длъжниците /1 200 лв./, а Оловно-цинков комплекс не е заплатил 2 400 лева.

Полимери, Супер Боровец Пропърти Фонд, Фаворит холд, Химко също са в списъка с неплатилите такса и дължат по 1 200 лева.