С над 5.2 милиона лева оборот приключи търговията на борсата днес. По подобие на вчерашния ден, голяма част от него се  формираха от търговия с облигации. Повече от 1.5 милиона лева пък дойдоха от уговорени сделки.

SOFIX -1.08% до 387.52 пункта

BG-40 -0.05% до 113.06 пункта

BGREIT +0.29% до 41.31 пункта

BGTR-30 -0.84% до 297.68 пункта

Основният индекс премина границата от 390 пункта в низходящото си движение. Днес най-много за неговия спад допринесоха акциите на Българо-Американска кредитна банка, които поевтиняха с 5.45%, следвани от тези на Енемона /-3.82%/, Адванс Терафонд /-2.48%/, Индустриален холдинг България /-2.19%/ и други.

Силното понижение по позицията на Холдинг пътища потопи широкия индекс. За спада на бенчмарка съдейства и понижението по позицията на Булгартабак холдинг от 6.50%, както и над 5-процентите загуби по позициите на Фазерлес, Българо-Американска кредитна банка и Алкомет.

Единствен индексът на дружествата, инвестиращи в имоти, приключи в зеления спектър. През цялата сесия ръста му подкрепяха книжата на Фонд за недвижими имоти България. При изтъргувани 123 209 дяла пазарната оценка претърпя изменение от над 1 до над 8 процента, като на финала на сесията се установи с 5.11 на сто по-високо срямо предходната сесия.

С печалби се отличиха днес акциите на Албена инвест холдинг /3.28%/, Соларпро холдинг /15.27%/, Неохим /1.07%/, Химко /3.51%/, ЕМКА /5.14%/, Албена /1.31%/ и други. Загуби отчетоха Стара планина холд /-1.72%/, Синергон холдинг /-2.78%/, Централна кооперативна банка /-1.51%/, Първа инвестиционна банка /-1.62%/, Химимпорт /-1.14%/, Еврохолд /-0.11%/, Ломско пиво /-11%/ и други.

По-големи обеми се прехвърлиха по позициите на Софарма, Свилоза, Централна кооперативна банка, Химимпорт, Химко, Унипак, Еврохолд, Зърнени храни България и други.

*Акция на деня

По позицията на Холдинг пътища днес се изтъргуваха 80 583 ценни книги при силно понижение от 12.96%. Средната цена за лот падна до малко над 1 лев, а най-ниската предложена цена беше 0.96 лева за брой. От сделките се формираха 80 797 лева оборот. Компанията беше и най-търгувана в днешната сесия, със сключени най-много сделки с нейни акции.

Днес от Комисията за финансов надзор съобщиха, че ще проверяват Холдинг пътища с цел изясняване промяната в дяловото участие на дъщерното дружество Пътища и магистрали АД в дружествата Пътностроителна техника АД, Видапътстрой АД и Пътинженеринг-М АД.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!