Хърватският телеком /HRVATSKI TELEKOM, HT.ZG/ ще замени Ериксон Никола Тесла /ERICSSON NIKOLA TESLA, ERNT.ZG/ в индекса Dow Jones Stoxx Balkan 50, съобщават от Stoxx Ltd.

Телекомуникационната компания се добавя в изчисляването на борсовия показател след проведено IPO. Това е първата подобна промяна в структурата на индекса, който бе въведен в началото на месец ноември и проследява движението на 50-те най-ликвидни компании на Балканите.

Към днешна дата пазарната му капитализация надхвърля 134.15 Bill. EUR,  което е повишение с 2.79%.

DarikFinance.bg припомня, че българските компании, чиито акции са включени в балканския показател, са БТК, Химимпорт АД, Индустриален Холдинг България АД, Централна Кооперативна Банк АД и Софарма АД. Най-големите капиталови пазари в региона – тези в Гърция и Турция, са представени с по 10 компании, докато Македония, Румъния, Сърбия, Словения, Хърватия и България присъстват в индекса с по 5 компании. При определянето на теглото на всяка компания в индекса са взети предвид пазарната й капитализация, свободнотъргуемият обем от акции и нейната ликвидност. Тежестта на всяка компания в Dow Jones STOXX Balkan 50 Equal Weighted Index е фиксирана и е равна на 2%, тъй като индексът е равно претеглен.