Bank of England най-вероятно ще запази без промяна основаната си лихва. Очаква се това да стане на заседанието днес.

Институцията няма да посочи актуализирани данни за прогнозирания темп на инфлацията през тримесечието, на които се основава решението й, до 11 август, а подробни данни ще бъдат публикувани на 18 август.

Положението на Bank of England до известна степен прилича на ситуацията от средата на 2008 г., когато институцията трябваше да реши дали временният пик на инфлацията може да доведе до дългосрочно увеличаване на цените или задаващата се опасност за темпа на икономическия растеж би премахнал ценовия натиск. Reuters