За пръв път от десетилетие Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ може да приключи годината със загуба. Предупреждението отправя президентът на банката Томас Мироу в интервю за днешния "Файненшъл Таймс". Новината става факт след като ЕБВР бе принудена да намали оценката на стойността на активите си в Източна Европа, посочва вестникът.

"ЕБВР ще бъде засегната. Все още не е ясно до каква степен. Ще има обезценяване на наши акции, които се котират на борсата и на такива, които не се котират. Не бих изключил загуба, но във всички случаи ще бъдем засегнати", заявява Томас Мироу

Годишният отчет на ЕБВР, в която като акционери участват 61 държави, през 2008 г. ще отрази стръмното спадане на водещите фондови пазари в Централна и Източна Европа, посочва вестникът. От началото на годината индексът MCSI - Източна Европа се срина с 69.7 на сто по цени на акциите в щатски долари.

Според Мироу кредитният портфейл на ЕБВР, за разлика от инвестициите на банката в корпоративни книжа, е в добро състояние. Европейската банка обаче вече съобщи, че е възможно да се наложи да бъде отнесен към загубите заем в размер на 135 милиона евро, отпуснат на фалиралата американска инвестиционна банка Lehman Brothers.

Що се отнася до следващата година, подчертава Мироу, че в кредитната дейност на ЕБВР се очертава сериозна промяна. Общата сума на инвестициите ще остане почти непроменена – 5.95 милиарда евро срещу 5.8 милиарда евро през тази година. Но за разлика от преди, сега молбите за кредити постъпват не от инвеститори, а от компании, които при нормални условия търсят финансиране от частни банки. Европейската банка за възстановяване и развитие се готви да отпусне заеми и на търговски банки, в които притежава пакети от акции.

Финансовата институция е създадена през 1991 г., за да улесни прехода на бившия социалистически блок към пазарна икономика. През 2007 г. ЕБВР реализира печалба от 1.9 млрд.евро и инвестира 5.6 млрд.евро в 35 проекта.

Източници: БТА, БГНЕС