Има над 7000 одобрени проекта по Програмата за развитие на селските райони, което показва значителен прогрес. Това каза Светослав Симеонов, изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” в интервю за „Седмицата“ на Дарик. Симеонов поясни, че има и над 4000 одобрени проекта по мярката „Млад фермер“ и други над 2000 проекта, одобрени по мярката за подобрение на земеделските стопанства.

„Експертите на Фонд „Земеделие„ полагат изключителни усилия да се случват нещата”, заяви Симеонов. Той добави, че 1/5 от проектите, които са подадени по Програмата за развитие на селските райони се отхвърлят. Причината е, че правилата на работата на програмите все още не се познават добре.

„България ще бъде на плюс от прилагането на Програмата за развитие на селските райони и програма САПАРД”, каза още Светослав Симеонов.