PMI-индексът, който следи състоянието на поръчките в производствения сектор на еврозоната, се е покачил на 46-месечен връх, показват експресните данни. Нивото му се покачва от 55.5 пункта към месец март на 57.5 пункта през месец април. Подобно е движението и при индустрията на услугите, където покореният въх е 30-месечен - от 54.1 пункта през март на 55.5 пункта през април.

Очакванията на икономистите бяха за ръстове до съответно 57 пункта в производството и 54.4 при услугите.

Данните дават основания да се смята, че икономиките на еврозоната се стабилизират, като очакванията са за запазване на тенденцията и през второто тримесечие на годината. Според анализаторите представянето на PMI -индексът е най-доброто от 10 години насам.

Загубата на работни места е в известна степен овладяна, но има други странични ефекти, като например рязкото покачване на инфлационния натиск, което дава основания за предпазливост на анализаторските прогнози. MarketWatch