Според статистическите данни на Евростат, през месец юли инфлацията на годишна база в Европейския съюз достига 2.1%. Това е малко над целевата стойност от 2%, която Европейската централна банка се старае да поддържа устойчиво.

Все пак в еврозоната, в която е концентрирана дейността на ЕЦБ, инфлацията е 1.7%, повишение с 0.3 процентни пункта след 1.4% през юни.

Ирландия и Латвия са двете страни в съюза, отбелязващи дефлация на годишна база. Най-висока е инфлацията в Румъния (7.1%), Гърция (5.5%) и Унгария (3.6%).

Най-ниска средно претеглена стойност за инфлацията през последните 12 месеца е регистрирана в отново в Ирландия (-2.4%), Латвия (-1.8%) и Португалия (0.0%). Най-висока през изминалата година е била инфлацията в Унгария (5.1%), Румъния (4.8%) и Полша (3.3%).

Най-важен фактор за покачващата се инфлация в еврозоната са транспортът, алкохолът и цигарите, както и наемите. При комуникациите, почивките и културата цените са се понижили.

В България според хармонизирания индекс на потребителските цени инфлацията през юли е 3.2% на годишна база.