Годишната инфлация в еврозоната през юни е била 1.4%, сочат окончателните данни на европейската статистическа служба Евростат. Данните потвърдиха предварителните оценки на европейската статистика, които бяха оповестени на 30 юни.

Годишната инфлация в еврозоната е забавила ход – през май тя беше 1.6%, припомнят от Евростат.

От службата отчитата нулева инфлация в европейския валутен съюз през юни.

За целия Европейски съюз годишната инфлация е била 1.9 на сто. Спрямо май също се регистрира понижение, макар и минимално – с 0.1 процентни пункта. Месечната инфлация в 27-те страни – членки на ЕС също е била нулева, сочат данните на Евростат.

През юни от Евростат са измерили най-ниска годишна инфлация в Ирландия /-2%/, Латвия /-1.6%/ и Холандия /0.2%/. Най-високи са били нивата на годишната инфлация в Гърция /5.2%/, Унгария /5%/ и Румъния /4.3%/.