Съветът на директорите на Варшавската фондова борса определи 11.08.2010 год. като начална дата за въвеждане до търговия на акциите на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ на Алтернативната система за търговия „NewConnect”, съобщават от компанията чрез сайта на БФБ.

Акциите ще се търгуват под съкратеното име ICPD и ще имат борсов код ICD.