Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов разпореди пълна инвентаризация на активите на закритата Изпълнителна агенция „Хидпромелиорации". Причината е отказът на Сметната палата да завери финансовия отчет на Министерство на земеделието и храните за 2010 г., като един от основните мотиви е неяснота около стойността и разпореждането с активи на закритата в началото на миналата година агенция.

„Аз лично настоявах отчетът да не се заверява с резерви, както е правено в годините от 2006 г. насам, защото това не е редно, при положение че има неясноти за активи на стойност десетки, а може би стотици милиони", посочи министър Найденов, цитиран от пресцентъра на ведомството си.

При закриването на агенцията ликвидационната комисия е установила липса на почти цялата счетоводна база данни, софтуер и хартиени носители за материалните активи на агенцията. Случаят е предаден на прокуратурата и по него е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител. Изчезналите данни са за язовири, сгради, хидромелиоративни системи и съоръжения, диги, корекции на реки и др. По груби сметки се очаква неосчетоводените активи да възлязат на 300 млн. лв. Въпреки липсата на счетоводни данни през 2010 г. министерството е завело 11 язовира за 182 млн. лв., т. г. още 3 язовира за 9 млн. лв. Не се знае колко струват още 8 язовира и много други съоръжения.

Министърът е разговарял с председателя на Сметната палата Валери Димитров при връчването на доклада от одита миналия петък. Той го е уверил, че след като получи препоръките на одитния екип, ще бъде направена инвентаризация и оценка на имущество, като за целта ще се направи обществена поръчка за външен оценител.

Налага се да бъде обявен конкурс за фирма, която да оцени 8 язовира, 27 дунавски диги, 75 отводнителни помпени станции и други съоръжения, е казал министър Найденов. Валери Димитров е посочил, че Сметната палата ще постави на министерството срок от 6 месеца, за да поправи отчета си.