Убедени в успеха на предлагането, което Агро Финанс АДСИЦ ще направи в началото на месец май, мениджърите на емисията от увеличението на капитала, както и изпълнителният директор на компанията, са категорични, че дисконтът за инвеститорите е добър. Спас Видаркински от УниКредит Булбанк АД и Стоян Тошев от Ти Би Ай Инвест ЕАД намират, че е улучен подходящия момент на пазара за провеждане на това предлагане и дори намират, че има известно преливане на инвеститори към дружествата, специализирани в операции със земеделска земя.

Огнян Калев, изпълнителен директор Агро Финанс АДСИЦ

Подготвени ли сте и за песимистичен вариант като резултат на това увеличение?

Като сме тръгнали да увеличаваме капитала, песимистичен вариант не сме заложили. Трябва да го увеличим на цена близка до тази, която искаме. Подготвили сме и второто увеличение, което ще бъде проведено през втората половина на 2008 година, пак на същата стойност.

Има много предпоставки то да е успешно. Като дружество сме бързоразвиващо се, а земята у нас все още е подценена. В същото време рискът е по-малък и инвестициите в земеделска земя са най-сигурни, когато има проблем на Българската фондова борса.

Вярно е, че става трудно за купуването на земеделска земя, цената расте с влизането ни в Европейския съюз и с високата доходност, която постигат селскостопанските производители с високата цена на пшеницата. Затова се нуждаем и от това увеличение на средствата, с които разполагаме.

Смятате ли, че има достатъчно добър дисконт за инвеститорите?

Спас Видаркински: Очевидно тя е и под определената нетна стойност на активите, която последно е изчислявана към 31.12. 2007 година. Имайте предвид, че пазарът на земя се движи съвсем ясно само в една посока и тя е нагоре. Самата разлика между 1.31 лв. и 1.20 лв. изглежда обективно сравнително малка, но реално е доста голяма. Определено тази оценка от 1.31 лв. трябва да се коригира с промяната на цената на земята през този период.

Стоян Тошев: Цената на земеделската земя нараства с едни темпове от порядъка на 25-30%, тоест за 6 месеца цената е нараснала с близо 15%. Ако добавим още 15% отгоре се вижда, че при една преоценка на портфейла на фонда, нетната стойност на активите е 1.45- 1.50 лв.

Спас Видаркински: Решението да предприемем тази стъпка не е емоционално, а рационално. Все пак предприели сме да направим това увеличение в наистина труден момент на пазара. Тази разлика във времето от момента на одобряване на проспекта до стартиране на предлагане ни е била необходима, за да вложим необходимите усилия да го направим успешно. Аз съм твърдо убеден в успеха на увеличението и нямам съмнения по този въпрос.

Да разбирам ли, че след като толкова време сте чакали и преценявате настоящия момент като удачен за провеждане на увеличението на капитала, оценката ви за кризата на финансовия пазар е в положителна посока?

Стоян Тошев: Дружествата, които инвестират в недвижими имоти, като цяло не са типични представители по отношение на движението на цените, не могат да представляват общия пазар. Там цените коригираха значително повече, отколкото при АДСИЦ- дружествата.

Спас Видаркински: Имайте предвид, че част от тези дружества имат инвестиции не само в земеделска земя. Конкретно за Агро Финанс АДСИЦ говорим за една ясна и проста схема- активите на дружеството са в земеделска цена. Ясно е, че цената й ще поскъпва. Обективни са фактите, които са извън дружеството, че и рентите и цената на земята се качва. А дружеството показва, че съумява максимално бързо да инвестира набраните средства и да ги превръща в този вид актив, при това качествен от категория от 1-ва до 5-та.

Може ли да говори за преливане от корпоративните ценни книжа, към акциите на АДСИЦ- дружества?

Спас Видаркински: Бих казал, че институционалните инвеститори, продължават да инвестират в акции на дружества със специална цел, но по-скоро сменят видовете АДСИЦ в портфейлите си. Дали ще е такъв, по-скоро ориентиран към някаква недвижима собственост от типа сгради, офиси, дали ще е земеделска земя, това е друг въпрос. Така че има някакво движение наистина и то според мен е към АДСИЦ, инвестиращи в земеделска земя. Което е съвсем логично, да не забравяме откъде тръгна цялата криза- от пазара на недвижими имоти, пазара на сгради от различен характер. Така че е логично да има такова преливане. Аз не съм чул и не очаквам да чуя в близките години, че някой има проблеми от това, че притежава земеделска земя или че това му е донесло някакви финансови негативи.

* Материалът не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.