Над 2.3 милиона лева ще бъдат инвестирани в Природен парк „Витоша” чрез публично-частни партньорства в следващите три години. Това се предвижва по текущи и одобрени за финансиране проекти на дирекцията на парка, съобщи директорът му Тома Белев. По думите му, няма да бъдат допуснати разширявания или застроявания на съоражения, които не са предвидени в Общия план на управление на парка.

Относно инвеститорски намерения за разширяване на ски зона Алеко, Белев, заяви, че в плана за управление няма предвидена ски писта, а туристическа зона, която би могла да бъде създадена. По думите му, всички проектни цели са насочени към възстановяване и разширяване на биологичното разнообразие на парка.

Белев заяви още, че до момента на територията на парка се използват 2 писти. Всички други територии, които някога са били използвани за ски обучение, позволяват реконструкция и изграждане на нови ски писти на тези места, съобразени с екологичните условия. Липсват обаче инвеститори за това, допълни още той.

Около 500 хиляди лева е стойността на проектите за финансиране на ПП „Витоша” за тази година. Сумите се набавят чрез различни публично-частни партньорства и по европейски програми за опазване на околната среда.

Тези проекти предвиждат възстановяване и опазване на природни местообитания, на застрашени видове и техните популации; ремонт на съществуващата алейна мрежа маркировка на туристически маршрути, възраждане и съхраняване на традиционни строителни технологии, както и насърчаване на публично-частните партньорства на териториите на природните паркове у нас, с цел по-ефективно опазване на природната среда и развитие на устойчиви икономически инициативи, каза още Белев.