Търговия на 5 континента с над 7 500 инструмента позволява новата платформа Карол Дилинг. Tя предлага търговия на маржин на чуждестранна валута и договори за разлика върху акции, индекси, стоки, съкровищни бонове.

Териториалният обхват на системата е широк – от Египет и Южна Африка през азиатските пазари на Япония, Сингапур, Нова Зеландия, през Северна Америка и Канада до Южна Америка и разбира се Европа. Единствените инструменти, които Карол Дилинг не покрива, това са българските акции.

Акции могат да се търгуват на 30 борси по света. Без комисионна се търгуват договорите за разлика върху основните индекси от световните борси, като стартовият маржин за търговия на тези индекси започва от 1%.

Освен основните измерители на финансовите пазари платформата предлага и аналогия на секторните индекси, като BGREIT, които отразяват цените на компаниите по сектори –банкови, индустриални. Те се използват за хеджиране на портфейли, а също и за спекулация.

По- екзотичните инструменти, които платформата предлага като възможност за търговия, това са договори за разлика върху фючърси, като валутни фючърси /например при основните валутни двойки/. Също така се предлагат фючърси върху валутни индекси, което е съотношение на някаква базова валута към определена кошница от други валути.

През Карол Дилинг могат да се търгуват още договорите за разлика върху стоки - от земеделските пшеница, царевица, ориз, соя, през двата вида петрол, в няколко падежа. Могат да се търгуват също енергийни фючърси като природен газ, емисии. Системата позволява да се сключват сделки за метали, дървесина, портокалов сок, кафе, какао, захар.

Платформата работи при 4 нива на маржин и на спред с цел да предпазва от високия риск при използване на ниско ниво на маржин и високо ниво на ливъридж. Платформата представя графики и инструменти за анализ.

Инвестиционният посредник предлага промоционален бонус за всички новооткрити сметки в Карол Дилинг до 31 декември. Те се отварят с над 500 долара или евро и ще бъдат захранени с още 100 единици от съответната валута като бонус. Той може да бъде изтеглен най-рано един месец след промоцията, в случай че към момента на теглене на бонуса клиентът е реализирал над 100 хил. единици оборот.

От Карол не очакват кризата да се отрази негативно на успеха на новата платформа, а напротив. Според брокерите кризата и волатилността на пазарите са събудили активността на спекулантите и това би провокирало по-голям интерес към продукта на българския пазар.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!