Ръст в търсенето на ипотечени кредити в малките населени места през юли отчита месечният анализ на Кредит Център. Там потребителите все по-често купуват имоти в идеалния център за под 30 000 евро. Съответно и размерът на ипотечните кредити намалява.

Активност се наблюдава и сред по-заможните семейства, които вече притежават апартамент, но искат да си построят къща. Времето е изключително подходящо за това, според строителите, тъй като цената на строителните дейности е с 20 – 30% по-ниска по сравнение с преди кризата.

Сериозен спад са отбелязали и цените на парцелите. Банките все пак продължават да разглеждат закупуването на парцел за рисково и финансират най-често до 50% от стойността им.

През месец юли банките се активизират и по-често отпускат заеми за покупка на панелено жилище или апартамент без Акт 16.

През юли средният размер на ипотечния кредит, изтеглен у нас, възлиза на 28 400 евро. През юни този показател бе 30 480 евро. За сравнение, през юли 2008 г., т.е. само преди две години, средният ипотечен кредит е надхвърлял 50 000 евро.

В София средният размер на изтеглените кредити е малко по-висок, 33 324 евро. Всички клиенти, изтеглили кредит ннад 50 000 евро са в София.

Средното съотношение на кредитите в евро и лева се запазва в полза на еврото – 89/11.

Две трети от клиентите, теглещи ипотечен кредит, са във възрастовата група между 26 и 35 години.

Близо 70% от отпуснатите ипотечни кредити са със срок между 10 и 20 години.

Делът на финансирането в стойността на закупеното жилище масово варира между 40% и 80%. Най-голям дял от получилите през юли ипотечен кредит имат домакинствата с месечен доход между 1500 и 2500 лв. - 70.2%.