Испанският министър на труда и имиграцията Селестино Корбачо поиска от ЕС да предостави парите от Европейския социален фонд, предвидени за Испания за следващите 2 години, за обучението на безработни.

Безработицата сред младите хора е основен проблем в Европа и считаме, че не можем да отделяме същите икономически ресурси каквито сме отделяли преди кризата, заяви Корбачо в края на първата среща на министрите на труда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Испанският министър настоя за авансови плащания от Европейския социален фонд и обоснова молбата си с проблема с нарасналата безработица.

Корбачо изрази доверието си за постигане на споразумение преди 2010 г. и изчисли, че сумата за страната ще бъде около € 2 млрд. Той заяви още, че така ще се промени производственият модел, ще се увеличи броя на работни места и ще се стабилизира икономиката.

Има много сектори, които въпреки кризата отчитат растеж и трябва да насочим усилията си към тях, посочи министърът, давайки пример с индустрията във фармацевтичната сфера, която въпреки икономическите сътресения има светло бъдеще. БГНЕС