IPO- то на ЦБА Асет Мениджмънт АД се осъществи от 14 до 16 ноември тази година. На инвеститорите бяха предложени 3.9 млн. акции с номинална стойност 1 лв. Така компанията увеличи капитала си от 16.3 млн. на 20.2 млн. лв. Индикативният ценови диапазон, в който ще се осъществи първичното публично предлагане на книжата, бе между 3.30 лв. и 4.30 лв. Пазарната капитализация на дружеството при посочения ценови диапазон пък се изчислява между 66.66 млн. и 86.66 млн. лв., а обемът на свободно търгуваните акции ще бъде около 19%.

DarikFinance.bg потърси Ивайло Маринов, изпълнителен директор на ЦБА Асет Мениджмънт АД, за да разкаже повече за компанията, как е минало IPO-то и какви са целите на дружеството.

Г-н Маринов, разкажете малко повече за ЦБА Асет Мениджмънт.

ЦБА Асет Мениджмънт АД е създадена през 2006 г. с цел да консолидира и обедини бизнесът на трима предприемачи. Дружеството е собственик на три дъщерни фирми с основен предмет на дейност управление на вериги супермаркети. През тази година се осъществи преструктуриране, като беше увеличен капитала на ЦБА чрез апортни вноски. По този начин компанията стана 100% собственик на тези три дружества, в които към този момент имаше 9 супермаркета.

Чрез своите три дружества, ЦБА Асет Мениджмънт АД участва и в управлението на ЦБА България. Всяко едно от дъщерните фирми имат по 4.4% или общо 13.2% от капитала на ЦБА България. Учредителите на ЦБА Асет Мениджмънт са и едни от хората които са проводници на идеята за обединение на търговията по модел на Унгарската ЦБА. ЦБА България беше създадена преди около 4 г., с което се постави началото и на търговска мрежа ЦБА. Хората, които са собственици и управляват ЦБА Асет Мениджмънт всъщност са и едни от учредителите на ЦБА България. Търговска мрежа предствалява модел на обединение на независими собственици на магазини. Към този момента ЦБА България надхвърля 160 магазина. Дъщерните дружества на ЦБА във Велико Търново, Габрово и Русе са най- съществената част на ЦБА България.

Нашата цел е от силен регионален лидер да станем дружество със значение в национален мащаб и да се превърнем в един от основните играчи на пазара на дребно в България.

Как и защо решихте да излезете на борсата? „Парадният” вход ли е фондовата борса към големия бизнес?

В края на миналата година бяхме на една конференция в Хърватска, която се провежда всяка година. Темата беше за Капиталовите пазари в Източна Европа. По същото време бяхме на кръстопът, търсейки път, по които да развием нашите инвестиционни намерения. Обсъждахме различни варианти – стратегически инвеститор, дългово финансиране и публичност. Спряхме се на публичността, който е един по дълъг процес, но за сметка на това е по- правилната стратегия. Така в края на 2006 г. началото на тази година взехме окончателно решение и предприехме съответноте стъпки, за да преструктурираме компанията, превръщайки я в група.

Считам, че публичния статут е по скоро промяна на мисленето. Той има свойте задължения и ангажименти, но и носи своите позитиви, ако успееш да настроиш не само своето мислене като мениджър, но и мисленето на цялата компания. Голямо предизвикателство за мениджмънта е да вижда оценката на инвеститорите в реално време.

Този статут ни дава достъпо и до капитал, който до този момент не можеше да бъде осигурен от банково финансиране. Освен че ни носи престиж, публичният статут ни дава и голяма разпознавемост. Това за нас е важно, защото ЦБА донякаде е тип потребителска компания.

Трябва да се има в предвид, че пътят на най- големите комапнии в нашия сектор е минал през борсата.

Как мина според Вас IPO-то? Очаквахте ли да има такъв интерес от страна на инвеститорите?

Вече можем да се похвалим с успешно публично предлагане на акциите ни. Презаписването е близо два пъти при цена 3.70 лв. за ценна книга. Това ще осигури и необходимите ни инвестиционни средства.

Имате ли информация какви инвеститори са успели да запишат от акциите на ЦБА Асет Мениджмънт?

На нашата компания и на инвестиционните ни намерения се довериха институционалини инвеститори и договорни фондове. Имаме и международни инвеститори. Смятаме, че получихме една много добра оцека за това как се развиваме и за пътя по който сме тръгнали, от инвестиционната общност.

Кой ще е първият проект в който ще инвестирате?

Имаме два договора, които са за големи супермаркети. Единият е в София, в квартал Свобода. Това е бившият магазин на ЕНА. Той е разположен на площ от над 2500 кв.м. В началото на следващата година ще бъде превърнат в модерен търговски комплекс с множество магазини и най- вече акцент върху супермаркета.

Другият проект, в които ще инвестираме, е супермаркет в Търговския парк във Велико Търново.

Инвестицията в София и Велико търново ще надхвърли 1.5 млн. лв.

Тези два обекта трябва са готови в началото на следващата година, като ще бъдат най- големите по площ в нашата верига. Имаме и сключени договори а работещи магазини в Търговище.

Смятаме да започнем да развиваме и логистичните бази в Русе, както и да открием нова такава във Велико Търново.

Ще пуснете ли допълнително акции, както обещахте? Как и кога ще стане това?

Не смятаме да пускаме допълнително акции. Считаме, че с постигнатите резултати и с новите проекти, тези книжа ще имат по- висока стойност след шест месеца или една година.

Кога да очакваме стартът на вторичната търговия с книжата на дружеството и каква ще е цената според Вас?

Вторичната търговия вероятно ще стартира в средата на януари следващата година. Трудно ми е да кажа каква ще е цената. Трябва да се има в предвид и интересът който имаше към компанията по време на IPO- то, както и множеството инвеститори, които не успяха да станат акционери в ЦБА Асет мениджмънт. Надявам се, че и след старта на вторичната търговия към компанията ни ще има устойчив интерес.

Каква ще е бъдещата Ви политика относно раздаването на дивиденти?

В кратковрочен и донякаде средносрочен план не смятаме да раздаваме дивидент. Разпределянето на дивидент зависи много и от развитето ни – с какви темпове се разраства компанията, колко бързо усвоява и добавя нови площи и търговски обекти и др. Веднага щом компанията започне да расте с 30-40%, а защо не и със 100% на година като приходи и като печалба, ще променим политиката си в посока раздаване на дивидент.

Доста публични компании стимулират служителите си като им дават безплатно акции от компанията. Вие имате ли намерение да стимулирате персонала по този начин?

Ние сме една от първите компании, която го направи. Преди около три месеца разпределихме около 1% или 163 хил. акции на 40 наши мениджъри. Смятаме да развиваме и за в бъдеще подобна политика.