Новият съвет на директорите на Булгартрансгаз, който бе избран преди дни от Българския енергиен холдинг, избра Иван Дреновички за изпълнителен директор на Булгартрансгаз.

Газопреносното дружество, което е дъщерна фирма на БЕХ, ще бъде управлявано от тричленен Съвет на директорите, реши още ръководството на холдинга.

От досегашния Съвет на Булгартрансгаз са освободени Мичо Райковски, Николай Кратунов и изпълнителния директор Ангел Семерджиев, който пое ръководството на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Иван Дреновички е роден през 1972 година. Завършил е Американския университет в България. Работил е като съветник по икономическите въпроси в посолството на САЩ в България. През последните две години Иван Дреновички е управлявал създадена от него международна консултантска компания в сферата на енергетиката.