Компанията за финансови услуги Изи Асет Мениджмънт АД, специализирана в отпускането на малките потребителски кредити Изи kредит, регистрира 180% ръст на нетната си печалба за 2008 г. спрямо предходната година до 3.03 млн. лв. Това показва одитираният финансов отчет на дружеството. Приходите на компанията за миналата година се увеличават повече от три пъти спрямо 2007 г. до 21.51 млн. лв. 

Сумата на отпуснатите от компанията малки кредити в дома нараства над два пъти и половина до 18.46 млн. лв. Целият кредитен портфейл на Изи Асет Мениджмънт към края на 2008 г. достига 20.13 млн. лв., което е 270% ръст в сравнение с година по-рано. 

Изпълнихме финансовите си цели за 2008 година. Запазваме трицифрен ръст в една изпълнена с предизвикателства година, заяви Григор Димков, финансов директор на Изи Асет Мениджмънт. Първоначално предвиждахме още по -силен растеж, но с промяната на икономическата среда подходихме по-предпазливо и въведохме по - строги правила за отпускане на заемите, коментира Станимир Василев, изпълнителен директор на Изи Асет Мениджмънт.

За настоящата година бюджетът на компанията предвижда увеличение на приходите в размер на 70 - 80% и нарастване на сумата на отпуснатите кредити с около 50%. Водеща ще бъде предпазливостта и грижата за кредитополучателите, допълни Станимир Василев. 

Сред приоритети на компанията за тази година е разширяване на асортимента от услуги, предлагани на клиентите. Така например от 1-ви март всички клиенти на Изи Асет Мениджмънт ще могат да закупят и застраховка "Живот", покриваща рисковете от смърт или загуба на автономност. Продуктът ще се предлага в стратегическо партньорство с компанията Со Дже Лайф и ще постави началото на серия от услуги за хората, ползващи кредити от небанкови финансови институции.

Изи Асет Мениджмънт планира и нови проекти и социални инициативи. През миналата година дружеството отпусна на 100 български деца стипендии от 1 000 лв. годишно и предвижда да превърне тази инициатива в дългосрочен проект. 

За реализиране на целите си за тази година Изи Асет Мениджмънт ще разчита на банково финансиране и собствени средства. Компанията работи с няколко водещи кредитни институции в страната, а собственият й капитал към края на 2008 година достига близо 5.88 млн. лв. или два пъти ръст спрямо година по-рано. В плановете ни за тази година влиза и търсене на стратегически партньор в лицето на фонд за дялови инвестиции, каза още Станимир Василев.  

Стратегията за развитие на Изи Асет Мениджмънт в дългосрочен план цели да превърне компанията в международен играч на пазара в Югоизточна Европа. От есента на 2008 година Изи Асет Мениджмънт откри свое представителство в Украйна, с което стана едно от първите български дружества в сектора на небанковите институции, което започва дейност на външните пазари.