За пръв път от много време насам се появяват прогнози, че основна стока ще поевтинее. Става въпрос за ориза, който според търговците ще понижи стойността си на световните борси, защото новата реколта ще излее на пазара по-големи количества, отколкото пазарът може да поеме. Това ще доведе и до по-големи запаси от ориз, посочва в анализа си от Организацията на обединените нации.

Очаква се добивите от ориз да бъдат изобилни, с което потреблението в световен мащаб да бъде напълно обезпечено. През тази година производството на ориз ще скочи с 1.8% до 463.8 млн. тона, при потребление в границите на 459.6 млн. тона годишно.

През миналата година фючърсите за доставка на ориз на борсата в Чикаго поскъпнаха с 27%, но останаха под скока, който направиха останалите зърнени култури като царевицата, която добави 73% върху стойността си и пшеницата, при която изменението бе с 48%.

Освен перспективата за изобилна реколта и по-ниска цена, оризът дава глътка въздух на мрачните прогнози за проблеми с изхранването на населението. The Indian Times