Министерството на земеделието и храните ще изплати задълженията си към дружеството „Напоителни системи” чрез заем от Българската банка за развитие, съобщи земеделският министър Мирослав Найденов по време на форум, посветен на състоянието и перспективите пред дружеството, което стопанисва съхранението и разпределението на вода за напояване на земеделските култури. По думите му „Напоителни системи” ще продължи да съществува, но с оптимизация на персонала.

Задълженията на държавата към дружеството са на стойност около 8 милиона лева и са натрупани от предишното правителство, което непосредствено преди изборите миналата година е разпоредило безплатна поливка за 5, 4 милиона лева, обясни изпълнителният директор на дружеството Елица Попова. По думите й върнатите пари ще бъдат използвани за изплащане на заплати и разплащане на задължения към доставчици на техника.
 
Дружеството „Напоителни системи” е изградено от 21 клонове, разпределени в цялата страна, и в него работят 2240 служители. В момента дружеството има да прибира задължения от държавата и други компании на обща стойност 13 и половина милиона лева, заради което се бави изплащането на заплатите на персонала, разказа изпълнителният директор Елица Попова. По думите й вече е назначен цялостен одит на дейността на дружеството през последните години, а първоначалните резултати показват лоша финансова дисциплина: „ Крайно неизгодни договори за Напоителни системи, след което вече нарушение при анексирането на договорите, примерно за наем на язовири”.
 
Според Елица Попова нарушение на закона е и заповедта на бившия земеделски министър Валери Цветанов за осигуряване на поливка, без да се осигурят нужните средства за заплащането й. От своя страна сегашният министър Мирослав Найденов заяви, че дружеството ще бъде преструктурирано, като се мисли за закриване на клонове. По думите му Напоителни системи ще става още по-важно в контекста на новата стратегия за развитие на водния сектор, която предвижда създаване на 1 или 2 водни компании.