24 млн. лв. са разплатени по Оперативна програма „Околна среда” през седмицата, съобщават от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/. Тези средства са преведени на общините, които изпълняват инфраструктурни проекти и са в напреднал етап на строителните дейности.

От края на май до края на юни тази година бяха сключени допълнителни споразумения към договорите за безвъзмездна финансова помощ между МОСВ и общините по над 250 проекта, които позволяват засилен контрол при провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и допустимостта на извършените от бенефициентите разходи.

Тези споразумения дават възможност за извършване на много от забавените през 2009 г. плащания, чрез налагане на финансови корекции при допуснати нарушения и частично възстановяване на средствата, съобщават още от министерството.