Системата на БФБ отчете голяма сделка извън регулирания пазар с акции на Еврохолд. Общо 2 445 000 акции бяха продадени за общата сума от 978 хиляди лева. Цената на лот е договорена на 40 стотинки.

 

За сравнение, средната цена на акцията на Еврохолд в борсовата търговия днес е 77 стотинки. Прехвърленият брой акции съответства на 3.9% от капитала на дружеството, което за първото полугодие отчита 4.7 млн. лева загуба.