Китайският юан не може в близка перспектива да се превърне в световна валута, която да може да замени американския долар, заяви деканът на финансовия факултет в Университета за международна икономика и търговия на Китай Го Хунюй.

"Политическото и икономическо положение на САЩ отслабва. Кой може да ги наследи? Съществуват различни мнения, но китайският юан не може да замени долара", каза тя по време на видео дискусия между руски и китайски експерти в областта на финансите.

Експертът заяви още, че Китай заема отговорна позиция по отношение на световната икономика, но въпреки това, в момента ще концентрира усилията си върху решаването на своите вътрешни проблеми.

Го Хунюй смята, че в хода на създаването на нова световна финансова система трябва да се диверсифицира международната валута. "Американският долар, като международна валута, играе важна роля, но и създава много проблеми. Китайският юан все по-активно се налага като регионална валута, включително се водят преговори и с Русия за използването на националните валути за взаимни разплащания в търговско-икономическия стокообмен. Рано или късно ще настъпи деня, когато няколко национални валути ще играят равна роля на световните пазари, тогава ще може да говорим за сътрудничество и даже за тяхната интеграция", смята Го Хунюй.

По думите и недостатъците на днешната финансова система са очевидни. Курсът на долара като оръжие на финансовата система на САЩ и американските власти с цел получаване на максимални печалби от борбата с кризата.

"Подобна политика не е изгодна за Китай, притежаващ големи валутни резерви, и за Русия, разполагаща с големи природни ресурси. Именно затова и Китай и Русия отделят такова внимание на реформата на световната финансова система", подчерта Го Хунюй.