ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР

След като в началото на юни щатският долар започна да поевтинява спрямо основния си конкурент на валутния пазар – еврото – мнозина трейдъри започнаха да си задават въпроса дали възходящият тренд на зелените пари не е приключил при 1.1875 и дали не започва ново позитивно движение за попадналата под силен натиск преди това единна европейска валута.

Случващото се през последните 3 седмици, обаче, ни показва, че това временно поевтиняване на долара може да се приеме по-скоро за техническа корекция на фона на започналия през декември 2009 година тренд. Потвърждава го както движението на графиката при двойката евро/долар, така и чисто фундаменталните фактори, които предопределят нейното представяне.

Както може да се забележи на графиката на доларовия индекс /измерващ цената на зелените пари спрямо 6 други основни валути, измежду които с най-голяма тежест е именно еврото/, спадът на долара през двата месеца между юни и август срещна подкрепа от 61.8-Фибо корекцията на предходния възходящ тренд, което според правилата на техническия анализ оставя този спад в сферата на корекцията. В допълнение към това пробивът на низходящата тренд линия, която дефинираше движението през последните 2 месеца, създава предпоставки да очакваме нова положителна вълна при долара, която има потенциал да го отведе отново до върховете му от началото на юни.

Ако анализираме фундаменталните фактори, които повлияха върху поскъпването на еврото през този 2-месечен период, то на пръв поглед не станахме свидетели на конкретни подобрения на икономическата ситуация в еврозоната спрямо месеците от началото на 2010 година. Фактът, че за известен период от време обаче, спекулациите около бюджетните дефицити на страни – членки на региона намаляха, бяха достатъчни за пазарните участници да започнат да закриват късите си позиции в еврото, което логично отведе цената му нагоре. Характерното за подобни движения, които не са фундаментално подкрепени, е, че те са значително по-податливи на рязко обръщане, каквото наблюдаваме от 6 август насам.

Говорейки за проблемите в еврозоната е редно да отбележим, че икономическата ситуация в САЩ, поне на този етап, не може да бъде определена като много по-добра, особено след като частният сектор загуби работни места два поредни месеца. Това на свой ред означава, че потреблението отвъд Океана ще остане слабо още поне няколко месеца, което ще възпрепятства Федералния резерв при вдигане на основната лихва в страната. Накратко, това означава, че в момента пред еврозоната и САЩ не стои въпросът коя икономика се представя по-добре, а по-скоро коя се представя по-малко зле. Имайки предвид движението при основната валутна двойка, по всичко личи, че залозите на пазарните участници поне за момента са в полза на долара, като най-вероятно тези настроения ще продължат да властват.

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР

EUR/USD

Open – 1.2655; High – 1.2718; Low – 1.2587; Close – 1.2626

 

Спрямо текущите нива първите цели в посока надолу са 1.2522 и 1.2485, но преди това можем да очакваме тест на пробитата възходяща тренд линия преди подновяване на спада. Текущата проекция на тази линия е при 1.2835, предшествана от 1.2729.

GBP/USD

Open – 1.5512; High – 1.5513; Low – 1.5371; Close – 1.5389

 

Затварянето под 200-дневната МА прави пробивът й по-устойчив, с което следващите по-сериозни цели пред кабела са 1.5122 и 1.4963.

Корекциите на започналия след 1.60 спад ще прицелят текущата проекция на тази МА при 1.5468, следвана от 1.5618.

USD/JPY

Open – 85.15; High – 85.17; Low – 83.58; Close – 83.88

 

След пробива на 84.71 и образуването на ново дъно следваща цел пред долар/йена в малко по-дългосрочен план е 79.76, но преди това най-вероятно ще наблюдаваме корекция на последната низходяща вълна с оглед на силното движение, особено през отминалата сесия. Краткосрочните съпротиви са разположени при 84.71 и 84.88, следвани от 85.32.