Всеки отхвърлен кандидат за обществена поръчка ще може да получи обезщетение, ако процедурата е нарушена, но конкурсът вече е спечелен от друг. Това приеха депутатите при окончателното гласуване на промените в Закона за обществените поръчки. За да се гарантира и повече прозрачност при възлагането на обществени поръчки, кандидатите вече ще са задължени да подават три отделни плика при представянето на офертите.

Единият ще описва дали се изпълняват изискванията за кандидатстване, вторият - предложенията за изпълнение на поръчката, а в третия ще се посочва и ценовото предложение на участника.

С промените участниците в конкурса вече ще могат в срок от 5 дни да поправят пропуските при подадените документи. Досега, при констатирани нарушения, кандидатът се отстраняваше веднага от конкурса.