Каолин АД е придобило 100% от капитала на “M.I.D AL” Shpk., Албания, на 13 декември тази година, стана ясно от съобщение в БФБ-София.

“M.I.D AL” Shpk., Албания е с предмет на дейност добив на индустриални минерали и е един от водещите производители на варовици в страната. Дружеството оперира кариера в непосредствена близост до Тирана. Основната част от продукцията е предназначена за строителството.

Инвестицията в Албания е стъпка от реализацията на стратегията на Каолин АД за разширение на пазарното присъствие в динамично развиващите се пазари в района на Югоизточна Европа.

Каолин АД вече притежава дружества в Сърбия, Украйна и Румъния.

Консолидираната нетната печалба на Колин АД за деветмесечието на годината се увеличава до 17 млн. лв.

Днес по позицията бяха прехвърлени над 11 хил. книжа, като понижението бе с 1.84% до 17.8 лв.