Комисията за финансов надзор не издаде окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от Юропиън Хотел Ентърпрайзис АД и Интернешънъл Лоджинг Ъф България АД за закупуване чрез инвестиционен посредник ЕФГ Секюритис България ЕАД на акции на София Хотел Балкан АД от останалите акционери на дружеството.

Предложената цена на акция е 102.04 лв. за брой.

Юропиън Хотел Ентърпрайзис и Интернешънъл Лоджик Ъф България притежават съответно по 24.76% и 24.74% от капитала на хотела. Другиголеми акционери в компанията са Аксес България с 15.89%, Джордж Драндакис, който държи 8.55% и EFG EUROBANK ERGASIAS – с 6.71%.