Комисията за финансов надзор отказа да потвърди проспекта за публично предлагане на акции Полимери АД, съобщиха днес от надзора.

Основният мотив за постановения отказ е, че значителната разлика между предвидената в проспекта емисионна стойност на новоемитираните акции и балансовата стойност на една акция преди увеличението на капитала, ще доведе до накърняване интересите на акционерите.

Предвидената емисионна стойност в размер на 1 лв. е по-малка от балансовата в размер на 40.10 лв. / към 29 февруари / с 97.51%, което означава, че в конкретния случай е налице твърде значително разводняване на капитала и обосновано може да се счита, че при описаните в проспекта параметри на увеличението на капитала ще бъдат нарушени интересите на акционерите.

Днес книжата на компанията поевтиняха с 1,16% до 4.25 лв. за лот.