Комисията за финансов надзор /КФН/ извърши проверки за участие в IPO на Трейс Груп Холд АД, включващи следните инвестиционни посредници: Сомони Файненшъл Брокеридж ООД, Бенчмарк Финанс АД, Обединена Българска Банка АД и ТБ Инвестбанк АД.

В резултат от проверките на Сомони Файненшъл Брокеридж ООД са съставени и връчени 5 акта за установяване на административно нарушение. Посредникът е приел заявки от 4 свои клиенти за участие в първично публично предлагане на акции на Трейс Груп Холд АД на стойност 22 100 000 лв. всяка без какъвто и да било анализ на риска по отношение на тези клиенти, с което е извършил дейност по начин, който застрашава стабилността на пазара на ценни книжа.

По отношение на 8 свои клиенти, Сомони Файненшъл Брокеридж ООД е извършил дейност по начин, който застрашава стабилността на пазара на ценни книжа. Описаните в акта 8 случая в сериозна степен застрашават стабилността на пазара на ценни книжа, тъй като подадените заявки са на обща стойност 84 026 962.50 лв., а общият недостиг по тях е 83 257 483.32 лв., т.е. наличните пари и ценни книжа са били на стойност едва 769 479.18 лв. или 0.92 % от общата стойност на заявките.

На Бенчмарк Финанс АД са съставени и връчени 16 акта за установяване на административно нарушение. Посредникът е приел от 7 лица, негови служители, заявки за записване на акции от увеличението на капитала на Трейс Груп Холд АД, на стойност 22 100 000 лева и от 1 лице, служител на посредника, заявка за записване на акции на обща стойност 19 890 000 лева. Според надзора тези суми не отговарят на реалните финансови възможности на служителите, установени от представените в хода на проверката трудови договори.

С посочените действия Бенчмарк Финанс АД значително е намалил шансовете на останалите си клиенти, подали поръчки според реалните си финансови възможности, да получат право да запишат желания брой акции от емисията, като по този начин е застрашил интересите им и е нарушил разпоредбата, смятат от КФН. Поради това на посредника са съставени и връчени 8 акта. За създаване на предпоставки за последващо изкривяване на цената на съответните финансови инструменти при вторичната им борсова търговия и застрашената по този начин стабилност на капиталовия пазар, надзорът е съставил и връчил още 8 акта на Бенчмарк Финанс АД.

Акт е съставен и на инвестиционния консултант на посредника, който е подал поръчки от името на 15 доверители на Бенчмарк Финанс на обща стойност 210 000 056.50 лв., а общият недостиг по тях е 206 134 167.09 лв., т.е. наличните пари и ценни книжа са били на стойност едва 3 865 889.41 лв. или 1.84 % от общата стойност на заявките.

На Обединена българска банка са съставени и връчени 16 акта. Осем от тях са за приемане на поръчки от 8 лица, служители на посредника, на стойност 22 100 000 лв. от 1 служител на посредника и от 7 лица на обща стойност близка до 22100000 лева, явно неотговарящи на реалните финансови възможности на служителите, установени от представените в хода на проверката трудови договори. Другите 8 акта са за за създаване на предпоставки за последващо изкривяване на цената на акциите.

При извършената проверка на дейността на ТБ Инвестбанк АД във връзка с участие на служители на инвестиционния посредник и клиенти на банката в първично публично предлагане на акции на Трейс Груп Холд АД не са констатирани нарушения , съобщиха от институцията.