Търговията с акциите на Мостстрой АД ще бъде възстановена в понеделник на БФБ, съобщиха от институцията. Това става възможно след като Централен депозитар АД регистрира промяната в номиналната стойност на акциите на дружеството. На общо събрание на Мостстрой АД беше взето решение за намаляване на номиналната стойност на една акция без да се намалява капитала в съотношение 10 към 1. Търговията беше временно спряна с решение на борсата на 12 декември за срок от 3 дни, считано от 13 декември до вписване на промяна на номиналната стойност в депозитара.