Около 550 хиляди ще бъдат официално регистрираните безработни българи в края на следващата година, а 200 хиляди от тях ще са трайно безработни, прогнозираха от ръководството на КНСБ и призоваха правителството да се съобрази с предложените от тях антикризисни мерки при изготвянето на бюджета за 2010-та година. Синдикатите настояват за използване на част от фискалния резерв за стимулиране на потреблението, въвеждане на необлагаем минимум, както и гаранции за осъвременяването на пенсиите с 6.5 процента от юли следващата година. КНСБ очаква дефицит от около 1 милиард в края на годината и смята, че натрупаните 7.5 милиарда лева резерв могат да се пипнат.

Вицепрезидентът Пламен Димитров. „Трупахме този резерв за черни дни, черните дни дойдоха. Сега трябва внимателно от тях да вземем мъничко и до подкрепим разходите си през следващата черна година. Това дава възможност да стимулираш потреблението, да подкрепиш местните фирми и особено през политики, които са ориентирани към нискодоходните групи”, коментира Димитров.

Според синдикатите вноската за фонд безработица трябва да се увеличи от 1 на 2 процента или да се осигурят целеви средства за плащането на обезщетенията, тъй като при предвидените от правителството нови 127 000 безработни догодина, дефицитът във фонда ще е 90 милиона лева. Бюджетът на социалното министерство е орязан с 400 милиона лева, което ще затрудни всички социални плащания, допълни Димитров. 225000 броя помощи за деца до навършване на 20 години не са обезпечени, 25000 еднократни помощи при раждане на дете не са обезпечени, каза Димитров. Според разчети на КНСБ намаляването на осигуровките с 2 процента от догодина може да запази 22 000 работни места и ще спестява около 5 лева месечно на човек със заплата 570 лева.