Индустриален холдинг България АД отчете нетна консолидирана печалба за деветмесечието на годината в рамер на 9.7 млн. лв., паказва отчетът на дружеството, публикуван в сайта на Българска фондова борса. За сравнение за същия период на миналата година печалбата на холдинга е била в размер на 6.812 млн. лв.

Общите приходи от дейността за периода януари – септември тази година са достигнали 117.257 млн. лв., а за същия период на предходната година те са били в размер на 84.342 млн. лв.

Нетните приходи от продажби също бележат покачване от 80 млн. лв. за деветмесечието на 2006 г. до 114 млн. лв. за същия период на тази година.

Основният капитал на Индустриален холдинг България АД е в размер на 26.254 млн. лв., а собственият възлиза на 107.543 млн. лв., показва балансът на холдинга.