Параходство Българско речно АД плаване отчита нетна консолидирана печалба за деветмесечието на годината в размер на 3.75 млн. лв. спрямо 913 хил. лв. за същия период на миналата година, показват данните от отчета на компанията, публикуван в сайта на БФБ-София.

Консолидираните приходи от продажби на русенското дружество за периода януари - септември са в размер на 34.36 млн. лв., което е ръст от 40% на годишна база. До 30.02 млн. лв. се повишават разходите за дейността на параходството, показва още отчетът.

Основният капитал на Параходство Българско речно АД е 28.96 млн. лв., а собственият капитал е в размер на 39.11 млн. лв., става ясно от баланса на дружеството.

До момента на борсата са изтъргувани 1 025 акции на Параходство БРП, като средната цена е 9.90 лв. или покачване с 2.59%.